Lindqvist Sanering och Rivningsfirma

Vi har haft nöjet att få arbeta tillsammans med Lindqvist Sanering och Rivningsfirma. Nedan kan du läsa lite mer om vårt samarbete tillsammans.

Om samarbetet

AB Lindqvist Sanering & Rivningsfirma som grundades 1987 är en rivnings- och håltagningsfirma som arbetar över hela södra Sverige. Med mer än 25 års erfarenhet har vi skaffat oss en kompetens och erfarenhet som säkerhetsställer vårt kunnande och att våra uppdrag följer de regelverk som krävs i branschen. För att möta våra kunders krav på korta ledtider, snabba och kostnadseffektiva lösningar samt vår egen flexibilitet, hyr vi in personal.

Vi har valt att sammarbeta med Wikan Personal. Med sin lokala förankring och stora kontaktnät skaffat den kompetens vi har behov av. Wikan lämnar inget åt slumpen, de reagerar snabbt, professionellt och har en stor känsla för den dynamik vi har.

Mats Nilsson
VD AB Lindqvist Sanering & Rivningsfirma


Se fler av våra kunder

Se alla referenser här

Drift och Underhåll