K-Fastigheter

Vi har haft nöjet att få arbeta tillsammans med K-Fastigheter. Nedan kan du läsa lite mer om vårt samarbete tillsammans.

Om samarbetet

K-Fastigheter samarbetar med Wikan Personal gällande rekrytering av personal till både vår fastighetsförvaltning och byggproduktion. Vi upplever Wikan som en högst professionell samarbetspartner med mycket god förståelse för våra värderingar och utmaningar. Wikan Personals erfarenhet av rekrytering har hjälpt oss att hitta rätt och förenklat processen för oss som arbetsgivare. Det känns bra att förknippa K-Fastigheters varumärke med Wikan Personals, då båda är lokala aktörer som strävar efter långsiktighet avseende både samarbete och personalförsörjning.

Jacob Karlsson
VD K-Fastigheter


Se fler av våra kunder

Se alla referenser här

Drift och Underhåll