Rosenqvists

Vi har haft nöjet att få arbeta tillsammans med Rosenqvists. Nedan kan du läsa lite mer om vårt samarbete tillsammans.

Om samarbetet

Rosenqvists Irrigation bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av bevattningssystem för lantbruk och odlare. Erbjudandet till kund omfattar såväl nödvändig infrastruktur i form av pump- och ledningssystem som bevattningsmaskiner och service. På uppdrag av kund tillverkar, installerar och servar Rosenqvists Mek Verkstad processutrustning företrädesvis avsedd för bruk inom livsmedelsindustrin.

Wikan har hjälpt oss med verkstadspersonal för inhyrning vid produktionstoppar och rekrytering. Vi använder oss ofta av hyrrekrytering och flertalet av dessa är idag anställda hos oss. Kommunikationen, engagemanget och kunskapen om vår bransch är det vi uppskattar mest hos Wikan. Den personliga kontakten gör att Wikan har stor förståelse för våra behov.

Vi har varit med sedan starten av Wikan och vi värdesätter relationen mellan företagen. Wikan tar han om sin personal och har ett stort kontaktnät vilket innebär att de kan erbjuda bra lösningar. Den personliga kontakten är viktig.

Joachim Malmberg
Produktionschef på Rosenqvists mekaniska


Se fler av våra kunder

Se alla referenser här

Drift och Underhåll