WTJ Produktion AB

Vi har haft nöjet att få arbeta tillsammans med WTJ Produktion AB. Nedan kan du läsa lite mer om vårt samarbete tillsammans.

Om samarbetet

Wikan har hjälpt oss med både rekrytering och inhyrning av verkstadspersonal till produktionen. Det har varit utgångspunkten i vårt samarbete, som pågått i ett år ungefär. Behovet av personal har varierat under året och just nu har vi bemanning från Wikan i alla delar av verkstaden - plåt, svetsverkstad och godsavdelningen.

Vi värdesätter dels det kontaktnät som Wikan har, de hittar personer som vi inte hade hittat på egen hand. Sedan uppskattar jag även kompetensen i rekryteringsarbetet där Wikan hittar bra personer med rätt kompetens och rätt inställning. Tiden det tar, från att vi har ett behov till där är en person på plats, det är också något som fungerar väldigt bra i vårt samarbete. Vi har inte alltid så lång framförhållning och då hjälper Wikan oss.

Vi rekommenderar absolut Wikan. Vi har ett bra samarbete och vi har även sett att Wikan har ett bra samarbete med den personal de hyr ut. En gång i veckan träffar representanter från Wikan personalen. Det är skönt att vi båda har kontakt med den inhyrde, då vi har ett delat ansvar.

Vi har stor tilltro till framtiden. Vi hoppas och tror på tillväxt. Just nu växer vi på allt vi håller på med, och då behöver vi också bra personal.

Veronika Larsson, Produktion
WTJ Produktion AB


Se fler av våra kunder

Se alla referenser här

Drift och Underhåll