Nytida

Vi har haft nöjet att få arbeta tillsammans med Nytida. Nedan kan du läsa lite mer om vårt samarbete tillsammans.

Om samarbetet

Ambea AB är Nordens största vårdbolag och Nytida är ett av affärsområdena i Ambea AB. Berglunda och Navigatorn är de två enheter som Nytida har i Eksjö. Dessa enheter tar emot kvinnor och män över 18 år som har en psykisk ohälsa och är över 18 år. Diagnoserna är skiftande men det gemensamma är att dessa personer behöver stöd dygnet runt vilket vår kompetenta personal erbjuder. Vi har läkare knuten till verksamheterna och erbjuder sjuksköterskeinsatser dygnet runt.

Vi började samarbeta med Wikan 2016 när vi kontaktade Wikan för inhyrning av beredskapssjuksköterskor. Vi har fortfarande beredskapssjuksköterskor via Wikan och det fungerar överlag bra. Vi har också genom åren tagit hjälp med att få hit semestervikarier till våra enheter. Det har dock varit svårare att få hit personer som uppfyller våra krav på det området.

Det vi uppskattar mest är att det är lätt att få kontakt med ansvarig inom Wikan om det blir ändringar i planering som t ex vid röda dagar då vi behöver utökad tid av beredskapssjuksköterskor.

Karin Åström
Verksamhetschef på Berglunda och Navigatorn.


Se fler av våra kunder

Se alla referenser här

Drift och Underhåll