OP Erjo

Vi har haft nöjet att få arbeta tillsammans med OP Erjo. Nedan kan du läsa lite mer om vårt samarbete tillsammans.

Om samarbetet

OP Erjo AB, ett företag inom OP Gruppen som utvecklar, producerar och servar stationära och mobila flishuggar med kringutrustning för hantering och sönderdelning av trä. Vi är idag totalt 15 anställda.

Hösten 2016 började vi samarbeta med Wikan efter att vi fick tips av ett systerföretag vid rekryteringsbehov.

Wikan har hjälpt oss med hyrrekryteringar och rekrytering av olika sorters personal till vår organisation. Vi har genom hyrrekryteringar bemannat upp både tjänstemän och kollektiva. 5 positioner varav 4 jobbar kvar.

Snabb respons och brett nätverk i regionen är det vi uppskattar med Wikan.

Johan Henricson
Företagets VD


Se fler av våra kunder

Se alla referenser här

Drift och Underhåll